بیانات مقام معظم رهبری درباره اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانش آموزان

یانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای انجمن های اسلامی و مربیان و مسئولان تربیتی:

هر انجمن‌ اسلامی‌ دانش‌آموزی‌ در کشور، یک‌ سنگر فرهنگی‌ است‌ که‌ سلاح‌ این‌ سنگر، دین‌، تدبیر، علم‌، فکر و فرهنگ‌ می‌باشد.اگر این‌ سنگرها مستحکم‌ باشند، دشمن‌ در توطئه‌های‌ اقتصادی‌، سیاسی‌، نظامی‌ و تهاجم‌ خطرناک‌ فرهنگی‌ ناکام‌ خواهد ماند.

اسفند 79


این امتیاز کمی نیست که یک کشور هفتاد میلیونی، دارای اکثریت جوان و نوجوان باشد. جوان و نوجوان، چشمه ی جوشان نیرو و استعداد است. جوان، یعنی آینده. جوان خوب برای یک کشور، یعنی آینده ی خوب. جوانان و نوجوانان ما اهل فکر کردن و دریافتن و تحلیل کردن اند؛ این هم امتیاز دیگری است.

شهریور82

 

باید شماها که انجمن اسلامی در دبیرستان ها تشکیل می دهید خودتان توجه داشته باشید که احکام اسلام واخلاق اسلام واعمال اسلامی.باید خود شما الگو باشید برای اینکه بچه ها باعمل شما تربیت بشوند وشما دعوت کنید آنها را با خوتان در اسلام و اخلاق واعمال اسلامی... .                            

                                                                                                     امام خمینی(ره)

 

شما مجموعه ای هستید که سعی می کنید، نگذارید کسی غرق بشود؛ نگذارید کسی اشتباه بکند؛ نگذارید کسی متوقف بماند.

                                                                                                 مقام معظم رهبری

 


/ 0 نظر / 19 بازدید